Պատմություն

Հայաստանի կարատեի Ազգային ֆեդերացիան հիմնադրվել է 1988թ.: Հիմնադիրն ու ֆեդերացիայի նախագահը եղել է Գրիգոր Միքայելյանը (Շիհան, 8-րդ դան), ով նախագահել է մինչև 2019թ.մարտ ամիսը:
1993թ. Հայաստանի կարատեի Ազգային ֆեդերացիան անդամագրվել է Աշխարհի կարատեի ֆեդերացիային (WKF) ևառայսօրհանդիսանումէWKF-ի միակ ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի իրավունք մասնակցելու WKF-ի բոլոր պաշտոնական մրցաշարերին, աշխարհի առաջնություններին, ինչպես նաև հանդիսանալով EKF-ի 
(Եվրոպայիկարատեիֆեդերացիա) անդամ՝Եվրոպայիառաջնություններին: 
WKF-իկարատենճանաչվածէնաևորպեսօլիմպիականմարզաձև, հետևաբարՀայաստանումէլօլիմպիականկարատեններկայացնումէմիայնՀայաստանիկարատեիԱզգայինֆեդերացիան:
2019թ.մարտինՀայաստանիկարատեիԱզգայինֆեդերացիայինախագահընտրվեցֆեդերացիայինախկինփոխնախագահՎազգենՀարությունյանը:
ՖեդերացիայիփոխնախագահնէՎահանՄիքայելյանը, գլխավորքարտուղարնէԿարենՎարդանյանը:
ՀայաստանիկարատեիԱզգայինֆեդերացիայիկազմումընդգրկվածեն 27 անդամկազմակերպություններ: